Gilje har brøytet Eide-veier siden han var 13

foto