– Skolen har gjort det som med rimelighet kan forventes

foto