Vil ha en ny vurdering av hvor butikken skal ligge

foto