Har fått økonomisk støtte til å utdanne leger på Sørlandet

foto