Dette var det mest dramatiske grimstadguttene opplevde på drømmeturen