– Vi får mange positive tilbakemeldinger på at vi har kommet til Grimstad