Det skriver Europower. Dette gjelder for prisområdene NO1 og NO2, som dekker Østlandet, Sørlandet og Sørvestlandet. Det er mellom klokken 04.00 og 07.00 søndag morgen at prisen går i null, ifølge strømbørsen Nordpool.

Det er prisene i Europa som trekker de sørligste prisområdene med seg ned til null, skriver Europower. Selv om spotprisen ligger på null, må kundene likevel betale nettleie og avgifter. Så helt gratis blir det ikke, for påslaget til strømleverandør kommer i tillegg.

Billigst strøm for døgnet sett under ett får kunder i Nord-Norge (NO4) søndag. Der blir spotprisen i snitt 25 øre/kWh.

Snittprisen i de andre regionene blir som følger:

* Østlandet (NO1): 35,7 øre

* Sørlandet og Sørvestlandet (NO2): 35,7 øre

* Nordre del av Vestlandet og Midt-Norge (NO3): 34,6 øre

* Midtre del av Vestlandet (NO5): 50,4 øre

Det er mellom klokken 0400 og 0700 at strømprisen er null øre, mens den mellom 0300 og 0400 er ett øre. Med påslag, månedspris og nettleie vil prisen da være minst 33,5 øre/kWh over oppgitt strømpris fram til klokken 0600, og minst 45,5 øre/kWh over oppgitt strømpris mellom 0600 og 0700.