– Vi vil kreve endringer for å bedre hverdagen deres, sier Saka Maljicaj, en av dem som skal holde en appell etter fakkeltoget.

Bakgrunnen for toget er det som skjedde for en drøy måned siden, da saken 21-åringen fra Halden som lå beltet fast i seks uker ble kjent.

– De siste årene har det kommet frem alvorlige saker både også her i Grimstad og kommunene rundt, sier kontaktperson Andreas Haugland Ausland. Han har tatt initiativ til fakkeltoget mandag kveld og gjør dette som privatperson.

– Vi vil vise vår støtte til funksjonshemmede i Grimstad og resten av landets kamp for frihet, menneskerettigheter og rettferdighet, sier han.

Appellanter er Andreas Haugland Ausland, Tyra Valle (Rødt) og Saka Maljicaj (Partiet sentrum).

Frihet og likestilling

– Vi krever at kommuner, stat og sykehus står ansvarlig for sine handlinger. Vi krever frihet, likestilling og rettferdighet ovenfor Norge, sier han.

Fakkeltoget går fra rådhuset og ender ved biblioteket hvor appellene skal holdes.

– Politikk handler om å gjøre samfunnet bedre, om å bedre det som ikke fungere. Politikerne ser en annen vei, og det gjøres en urett mot flere mennesker. Da må vi gå til sterkere skritt. Vi kan ikke la folk ligge på denne måten. Det fins så mange som søker om BPA og som ikke får, sier Saka Maljicaj.