– Det sørget ene og alene for at vi gikk med overskudd