Enstemmig ja fra politikerne, men så ble saken snudd