– Etterforskningsmaterialet ga ikke Spesialenheten grunnlag for å konkludere med at det var begått straffbare tjenestefeil, skriver de i en pressemelding.

Grunnlaget for etterforskningen er at Baneheia-dømte Jan Helge Andersen i 2009 ble anmeldt for en voldtekt som skal ha skjedd i 2000, altså før Baneheia-saken. Da Viggo Kristiansens søknad om gjenopptakelse ble behandlet mellom 2017 og 2021, opplyste ikke politiet i Agder om anmeldelsen mot Andersen.

– Sentralt i etterforskningen er Agder politidistrikts påtegning til statsadvokaten i mars 2019 som på minst to steder gir en feilaktig fremstilling om at det ikke foreligger opplysninger om at Andersen kan ha forgrepet seg seksuelt tidligere, skriver Spesialenheten.

De har blant annet sett på politidistriktets rutiner og om disse bidro til at opplysningen ikke ble brakt videre.

– Etterforskningen ga holdepunkter for å konstatere at rutinene ikke var hensiktsmessige, men at det ikke var andre omstendigheter som tilsa at politidistriktet eller andre tjenestepersoner hadde begått straffbare tjenestefeil, konkluderes det.

Forholdet henlegges som intet straffbart forhold anses bevist.

Politimester Kjerstin Askholt i Agder sier de tar avgjørelsen til etterretning, skriver Fædrelandsvennen.

– Vi har sett fram til å få en avgjørelse i saken. Vi tar Spesialenhetens avgjørelse om at det ikke er grunnlag for straffansvar, verken for enkeltpersoner eller Agder politidistrikt, til etterretning, sier hun i en pressemelding.

NTB