Ikke 10, men 20 nye millioner til etterlengtet veiprosjekt