Rådmannen vil orientere om ny anskaffelse utenfor rammeavtale

foto