Tunnel blir 1,3 milliarder kroner dyrere enn bro og åpen veiløsning

foto