Spør om hva som skjedde med senter for etter- og videreutdanning

foto