Vil se an smittesituasjonen før de vurderer endringer

foto