Reaksjoner mot 18 av 25 mopeder på Dahlske – fem forsøkte å stikke seg unna

foto