Krever mer og bedre varsling til ofre og etterlatte