Flyttet hit for å slippe hagearbeid. Men her ble han blomstereng-direktør