Får henvendelser om jodtabletter - dette svarer kommunen