45.500 besøkte kinoen i fjor, spår nytt godt år

foto