Har sendt ut farevarsel: – Få inn hagemøblene, og fest trampolinen godt

foto