Har allerede hatt flere samtaler med kommunedirektøren

foto