Sterk vekst i anmeldte sykkeltyverier i Agder

foto