Har gått fra å være kommunalsjef til å bli sjømannsprest