- Har vi betalt 50 millioner kroner for mye i renovasjonsutgifter?

foto