Vil bygge boliger og leiligheter på Hasseltangen

foto