Helse- og omsorg kan få ekstrakostnad på over 100 mill. kr.