UiA samlet de ansatte for å teste badevannet på Groos