– Dette budsjettforslaget kommer til å øke arbeidsledigheten, men det er jo en villet prosess

foto