Tiden er igjen kommet for å kunne nominere innbyggere i Grimstad til årets frivillighetspris.

Hvem som går av med prisen er hemmelig inntil den deles ut under Grimstad kommunes nyttårsmottakelse.

Viktig arbeid

– Frivilligheten blir viktigere i det samfunnet vi nå lever i, og derfor er det også viktig å anerkjenne dem som gjør en ekstra innsats over tid, sier varaordfører Lene Langemyr.

Daglig leder av Frivilligsentralen Natalia Hepnerovà opplyser om hvor du kan nominere den du synes fortjener en ekstra påskjønnelse for frivillig arbeid.

Engasjerte: Natália Hepnerová og Lene Langemyr synes det er viktig å løfte frem innbyggere som bidrar i lokalsamfunnet. Her står de foran kulturhuset. Foto: Fredrik Bjørklund

Trenger begrunnelse

– Du kan fylle ut skjemaet som ligger på Grimstad kommunes hjemmeside, eller lese mer om nominasjonen på våre eller kommunens Facebook-sider, sier Hepnerovà.

Hun understreker at det betyr mye at nominasjonen blir godt begrunnet.

Fristen for innspill er 31.oktober.