Klage på Uglands hytteprosjekt. Dette sier kommunedirektøren