Har fått nye lokaler etter 47 år på senteret

foto