Nytt fond skal dele ut støtte til lag og foreninger