Vil ha nytt system for å avdekke vold: – Vi er ikke flinke nok i dag