Fire polititjenestepersoner mistenkt etter at bilfører omkom ved Lillesand