– Avhengig av tips for å avdekke ulovlig fiske

foto