Stiller med 60 løypevakter i årets sykkelbegivenhet

foto