Beveren har spist av et høyt matfat i vinter

foto