Etterforsker mulige tjenestefeil fra politiet i Baneheia-saken