– Det virker som det er en trend i tiden å flytte ut på landet

foto