Godkjente verken regnskap eller budsjett, og styret møtte ikke opp

foto