Disse nye reglene gjør at færre boliger kommer ut for salg

foto