Så mange rådyr, elg og hjort ble kjørt ihjel

foto