Denne skolen har gått fra 13 til 156 elever på seks år