Derfor blir det beskåret og felt trær på Kirkeheia