Seks nye smittede - jobber med smittesporing

foto