Dette er status for arbeidet med nye skoler på Fjære og Holviga