Innfører de strengeste tiltakene siden 12. mars

foto