Derfor innførte Grimstad så strenge smittevernregler